جهت سفارش تبلیغات ابتدا نام خود ، لینک و بنر خود و شماره مکان تبلیغات را برای ما بفرستید، بعد از اینکه ما بنر شما را در جایگاه درخواستی قرار دادیم و به شما خبر دادیم، شما یک روز مهلت دارید تا هزینه مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز نموده و کد رهگیری و نام خود را برای ما بفرستید تا بنر شما در جایگاه مورد نظر به مدت یک ماه باقی بماند.

 

شماره کارت: 6037991304272523

نام صاحب حساب: علی جعفری

بانک: ملی

 

جهت درخواست تبليغات كليك كنيد

تبلیغات